ISO-sertifisering sjekkliste fra Triangel Business Solutions

Sjekk om din bedrift er klar for ISO-sertifisering

Er du leder og kjenner deg igjen i følgende punkter?
 • Bedriftens strategiske retning er definert
 • Du kjenner dine kunder, leverandører, ansatte og andre samarbeidspartnere
 • Tenker gjennom muligheter og trusler før du iverksetter
 • Tar lærdom av eventuelle feil som gjøres
 • Ansvar og roller er tydelig definert
 • Du kjenner «pulsslagene» i bedriften
 • Ledelsens er aktivt engasjert for å utvikle bedriften
 • Har en brukervennlig IT-løsning som støtter opp om ditt ledelsessystem

 

Last ned gratis eBok 
– guiden leder deg frem til ISO-sertifisering

Veien til ISO-sertifisering

ebok 10-trinns gjennomføringsmodell ISO-sertifisering Triangel

Følg Triangel sin 10-trinns gjennomføringsmodell for å komme i mål med ISO-sertifisering for din virksomhet.

minLedelse - et proaktivt ledelsessystem fra Triangel

minLedelse gir deg som leder den informasjonen du trenger for å ta de riktige beslutningene. Her har du oversikt og kontroll på verdikjeden og dine prosesser.

 • Du får varsling i tide på kritiske aktiviteter.
 • Dashbord gir deg kontroll på operative styringsmål.
 • Kvalitetssystem – ISO 9001:2015.
 • Avvikssystem med oppfølging.
 • Prosjektrom med dokument og oppgaver.
 • «Born in the cloud»  alltid tilgjengelig der du er.

Løsningen er basert på Office 365 og SharePoint.

minLedelse
Ta kontakt med Geir Brigt Hoff

CEO og har betydelig ledererfaring og lang fartstid fra industrien.

Jobber med:

 • Ledelsessystemer
 • ISO-sertifiseringer

geir.brigt.hoff@triangel.no
+47 98 07 30 00

Geir Brigt Hoff Ta kontakt
Del gjerne
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email