Gratulerer med Gult belte sertifisering Lean Triangel Lean Team Norge

Sjekk ut virksomheter som snudde underskudd til overskudd

-og reduserte skader, sykefravær og byggefeil ved å sette i gang forbedringsprosesser med Lean.

Mange tenker som følger: «vi må gjøre noen endringer i virksomheten for å få mindre stress og brannslukning, få mer engasjement blant de ansatte og ikke minst tjene mer penger. Vi har ikke tid nå, så vi må gjøre endringer når vi får bedre tid». Problemet er at en aldri får bedre tid, dersom en ikke gjør noe annerledes.

Virksomheter snur underskudd til overskudd med Lean

Felles for alle virksomhetene er at de har tilegnet seg nødvendig kompetanse på LEAN, og i tillegg fått hjelp og støtte for å kunne ta dette i bruk i sine virksomheter.  

Fra minus til pluss
-med LEAN

Hos bergensentreprenøren Strand AS var det mange skader, store reklamasjonskrav, høyt sykefravær og 20 MNOK i underskudd. Nå har de snudd tallene til pluss gjennom forbedringsprosesser.

Dobling av bunnlinjen uten å øke antall ansatte

Stranden Kaien Fisk

Stranden Kaien Fisk økte kapasiteten i produksjonen med bedre flyt, optimale serier og tydligere mål. Transport ble forbedret med bedre planlegging og færre bomturer. Lagerstyring ble enklere og mer effektivt. Kommunikasjonen inkluderer nå ansatte gjennom daglige møter og klare mål og forventinger.

Gravdal Bygg Førde
med underentreprenører

Gravdal Bygg LEAN Lean Team Norge Triangel

Gjennom Lean Constructionkurset lærte vi om bakoverplanlegging. «Hadde vi ikke hatt dette systemet, så hadde ikke betong vært i gang nå». 

Kurs i Lean Construction inkl Gult Belte for Eide Gruppen

Eide Gruppen LEAN Lean Team Norge Triangel

Vi satset på LEAN-kurs sammen med våre samarbeidspartnere for å bygge nødvendig kompetanse i bedriften.

Hvor gode er dere på Lean og kontinuerlig forbedring?

Vi ønsker å fortelle hva Lean er og hvordan Lean systematisk kan videreutvikle deres virksomhet.
Ta kontakt for et uforpliktende møte. 
Lean Team Norge og Triangel har inngått samarbeid

Ta kontakt med Øyvind Lervåg

Øyvind er senior bedriftsrådgiver og har sin styrke innen effektivisering av forretningsmessige og
operasjonelle prosesser i industri- og prosjektorienterte virksomheter.

Han jobber innenfor: Ledelses- og styringssystem, Virksomhetsforbedring / LEAN Six Sigma, Kvalitetsledelse og ISO-sertifisering.

oyvind.lervag@triangel.no
+47 92 49 55 50

Øyvind Lervåg
Del gjerne