ungdommer-1605x900

Små Enheter AS vil sikre det beste barnevernstilbudet gjennom ISO sertifisering

Små Enheter AS tar kritikken som kommer mot barnevernstjenesten på alvor. De jobber mot kontinuerlig forbedring og standardisering av sine tjenester i henhold til kravene fra sine interessenter. Små enheter er en av de første private firmaene innen sin bransje som har gjennomført en omfattende kvalitetssikringsprosess og ISO sertifisering av sine tjenester.

Kritikk for manglende kvalitet og styring i barneverntjenestene

Barneverntjenesten i Norge har de senere årene har hatt et kritisk søkelys i media og det er avdekket flere saker der barneverntjenestene har fått og får kritikk for manglende kvalitet eller styring og ledelse. De senere årene har det i tillegg vært en politisk og ideologisk diskusjon / kamp på tvers av det politiske linjer, om hvorvidt det offentlige skal benytte private til å levere tjenester innen det offentlige. 

Sikre at man følger lover og regler

At både den offentlige og det private barnevernet er under press og det rettes kritikk mot kvaliteten på tjeneste som leveres, aktualiserer viktigheten av å sikre at de tjenester man leverer er av god kvalitet, og at man har styring på sin bedrift. Er man som leverandør til det offentlige helt sikker på at man følger de lover og forskrifter som gjelder for bransjen og har man kontroll på alle ledd i virksomheten og er de tjenestene man levere i henhold til de forventninger som ligger til grunn for samarbeidet? 

Kvalitetsbrister oppstår både innenfor offentlig og privat virksomhet, men som privat leverandør av offentlige tjenester er kravene høye og konsekvensene av å gjøre feil er ofte store. 

Små Enheter – barnevernsinstitusjon med ISO sertifisering

Små Enheter har forstått dette og er et av de første private firmaene innen sin bransje som har gjennomført en omfattende kvalitetssikringsprosess av sin bedrift. De har i tillegg valgt Triangel sitt ledelsessystem som vil hjelpe de i årene som kommer, med å opprettholde god kvalitet og ha styring og kontroll på sine tjenester.

Små Enheter AS er institusjon med flere døgnbemannede boenheter som leverer institusjonsplasser på oppdrag for barneverntjenester og Bufetat. De tar imot ungdom som av ulike grunner ikke kan bo hjemme eller i fosterhjem. Det kan være akutte plasser eller mer langvarige plasseringer. De er en privat leverandør til det offentlige og får alle sine oppdrag fra stat eller kommune. 

Takk for godt samarbeid

-Vi er svært tilfreds med samarbeidet med Triangel sier, Helge Alne, styreleder i Små Enheter AS.

-Vi i Triangel er sikre på at dette vil gjøre Små Enheter til en enda mer attraktiv leverandør og er med på å lette kvalitetsarbeidet i bedriften i fremtiden. Vi er stolte på vegne av Små Enheter AS og takker for at de valgte oss som leverandør av styringssystem, og at vi fikk lov til å gi bistand og samarbeide med ledelsen frem til sertifisering i ISO 9001, sier Thomas Fossum hos Triangel.

Hvordan komme i mål med ISO-sertifisering

Last ned vår gratis eBok for å komme i gang med ISO sertifisering. Dere er også velkommen til å ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Last ned gratis eBok
10-trinns gjennomføringsmodell for ISO sertifisering

Triangel sin 10-trinns gjennomføringsmodell gjennomføres som et prosjekt.
Prosjektet definerer klare oppgaver og milepæler, og tydeliggjøre roller og ansvar for gjennomføringen fra start til slutt. Kunden kan bestemme selv egeninnsatsen i prosjektet ut fra egen kompetanse og kapasitet. Prosjekt som lykkes, har en dedikert person i bedriften og en ledelse som viser tydelig eierskap til prosjektet.

 • Fokus fra ledelsen  – Gjennomgang / avklaring av strategi og marked
 • Definer kontekst – Hvem samhandler vi med?
 • Klarlegge og beskrive verdikjede og prosesser
 • Vurdere risiko & muligheter
 • Etablere kvalitetsmål og handlingsplan for å innfri disse
 • Etablere nødvendige driftsprosedyrer
 • Etablere system for avvik / hendelsesrapportering
 • Interne revisjoner og ledelsens gjennomgåelse
 • Implementering / Opplæring / Medarbeiderinvolvering
 • Sertifisering
ebok 10-trinns gjennomføringsmodell ISO-sertifisering Triangel
Ta kontakt med Thomas Fossum

Thomas er senior bedriftsrådgiver og har bred erfaring innen omsorgstjenesten som daglig leder, organisasjonssjef og CEO, både innenfor det offentlige og i det private.

Jobber med:

 • Ledelse- og styringssystem
 • Kvalitetsledelse
 • ISO-sertifiseringer
 • Strategi og forretningsprosesser

thomas.fossum@triangel.no
+47 915 69 139

Thomas Fossum
Del gjerne