Stavset Bygg Leankurs Triangel Norgeshus

Stavset Bygg AS har forbedret resultatet med Lean

-Vi hadde overforbruk på timer på våre prosjekter, og måtte gjøre noe raskt for å snu dette. Vi tok en strategisk beslutning på å satse på Lean. Nå har vi gjennomført en kompetanseheving hos alle ansatte, og dette har resultert i at vi har snudd resultatet fra underskudd til overskudd, sier Bjørn Andre Stavset, daglig leder hos Stavset Bygg AS.

Involvering av ansatte

-Gjennom opplæring innen Lean har vi lært hvordan man fjerner ikke verdiskapende arbeid (sløsing) i arbeidsprosessene. I tillegg lærte vi metodikker for å planlegge arbeidsoppgavene smartere, som igjen har ført til forbedret flyt i prosjektene, fortsetter Bjørn Andre Stavset. Sentralt i dette arbeidet har vært å involvere alle ansatte. Dette har gitt våre medarbeidere ansvarsfølelse og motivasjon, med det resultat at arbeidsmiljøet har blitt bedre og sykefraværet har gått ned.   

Effektiv gjennomføring av prosjekter

-Situasjonen nå er at det gjennomføres planleggingsmøter i alle prosjekter. Det er høy fokus på effektiv og rasjonell drift i hele verdikjeden, og prosjektene leveres i dag med færre timer brukt. I tillegg er antall feil og kundeklager redusert til et minimum.   
I planleggingen har vi også involvert våre leverandører, som vi så utgjorde en stor del av vårt forbedringspotensiale. Det ble oppnådd mer presise leveringer, på rett sted til rett tid. God planlegging har også resultert i bedre utnyttelse og ivaretakelse av materiell og utstyr, samt ett mer oversiktlig og ryddig anleggsområde, til glede for både huseier og naboer, sier han. 

Forbedret kvalitet

-Lean handler om kontinuerlig forbedring gjennom involvering av ansatte. Å stadig blir bedre er vårt mål. Gjennom opplæring i Lean har vi i Stavset Bygg nå topp motiverte arbeidere som tar ansvar for eget arbeid og sikrer høy kvalitet på våre leveranser – fortsetter han. 

Hvordan lykkes med Lean

-Skal man lykkes med Lean, er det avgjørende at denne satsningen er forankret hos eiere og ledelsen. Man må sette av tid og ressurser til kompetanseheving. Med involvering av de ansatte, og en god porsjon tålmodighet, vil man garantert se positive resultater på bunnlinjen, avslutter Stavset.    

Om Stavset Bygg AS

Stavset Bygg AS er byggmester lokalisert på Stette i Skodje. De utfører oppdrag innen snekker- og tømrerarbeid i hele regionen. Virksomheten ble etablert i 2006 og har per i dag 12 ansatte.  
Vårt søsterselskap og samarbeidspartner Norgeshus Stavset Bolig har vært delaktig i arbeidet med innføring av Lean.  

Se våre prosjekter her.

Vil du vite mer om Lean?

Du har flere muligheter for å lære mer om Lean og se om dette passer for din virksomhet. I eBoken «Lean- Veien til kontinuerlig forbedring» får du en fin innføring i hva dette går ut på. Ønsker dere å delta på kurs kan dere velge både åpne kurs og kurs spesialtilpasset dere. 

Ta kontakt med Øyvind Lervåg

Øyvind er senior bedriftsrådgiver og har sin styrke innen effektivisering av forretningsmessige og
operasjonelle prosesser i industri- og prosjektorienterte virksomheter.

Han jobber innenfor: Ledelses- og styringssystem, Virksomhetsforbedring / LEAN Six Sigma, Kvalitetsledelse og ISO-sertifisering.

oyvind.lervag@triangel.no
+47 92 49 55 50

Øyvind Lervåg
Del gjerne