iso-sertifisering-heydi--triangel

Tett og godt samarbeid på ISO 9001 og ISO 14001 sertifisering for HEY’DI

HEY’DI har hatt som mål å få på plass en ISO sertifisering for å kunne vise kunder og samarbeidspartnere at de arbeider etter en internasjonalt anerkjent metodikk og tar kunden og miljøansvaret på største alvor. Med å sertifisere seg på ISO 9001 og ISO 14001 mener vi at HEY’DI beviser det.

Vi gratulerer HEY’DI med ISO-sertifiseringene.

HEY’DI har i løpet av de siste 8-9 månedene gjennomført en prosess som gjorde at de rett før jul ble sertifisert på ISO 9001 og ISO 14001. På veien frem til sertifisering har de hatt bistand fra Frode Berg, som har veiledet og bidratt med erfaring og kompetanse om dokumentasjonen som må på plass for å tilfredsstille kravene i ISO standardene. Det har vært et tett og godt samarbeid der begge parter har lagt ned mye arbeid for å komme i mål til avtalt tid.

Men det er nå arbeidet virkelig begynner. HEY’DI må hvert år fremover bevise overfor revisor at de følger kravene iht standardene,  samt egne selvpålagte krav. Derfor vil det å fortsatt ha fokus på kontinuerlig forbedring være viktig for selskapet i fremtiden. Med ledelsessystemet minLedelse blir det lettere å følge opp og gjennomføre forbedringene.

triangel-ISO
Frode Berg fra Triangel Business Solutions

«Det at vi hadde Frode Berg fra Triangel Business Solutions med oss på laget i denne prosessen har vært helt avgjørende for at vi kom i mål i løpet av såpass kort tid»

Uttaler Marius Lyngved fra HEY’DI»

 

Del gjerne