Triangel-Lean-samarbeid

Triangel Business Solution og Lean Team Norge innleder samarbeid

Triangel Business Solution AS inngår et samarbeid med Lean Team Norge AS, og styrker dermed sin satsing på Lean kurs og rådgivning.

Lean Team Norge AS har siden oppstarten i 2016 tilført Lean kompetanse i form av kurs og rådgiving til over 190 virksomheter og mer enn 1800 personer. På kort tid har de blitt en dominerende leverandør av Lean i Hordaland, Sogn og Fjordane og i Østlandsregionen.

«Dette samarbeidet vil tilføre kunnskap og kompetanse til våre kunder. Vårt felles mål med dette samarbeidet er å bidra til at virksomheter bedrer sine resultater; bedre bunnlinje, økt konkurransekraft og mer fornøyde, lojale medarbeidere. Spesielt tror vi at samarbeidet med Lean Team Norge vil gi større utbytte av ISO investeringen for alle de små og mellomstore bedriftene våre rådgivere har hjulpet frem mot de ulike ISO sertifiseringene», sier Geir Brigt Hoff – CEO i Triangel Business Solution AS.

«Vår visjon er «Fra ord til handling!» Dette gjelder både for våre kunder, samarbeidspartnere og oss selv» sier Heine Olsen, Partner i Lean Team Norge. Vi er begeistret for det Triangel Business Solution står for, og har stor tro på at vi skal lykkes med å skape merverdi for Triangel sin kunder. Linken mellom ISO og Lean er veldig tydelig. Her ser vi et stort potensial for kundene å få enda større utbytte av sin investering i ISO-sertifisering» avslutter Olsen.

«Vi falt for Lean Team Norge som kursleverandør, da de har lang erfaring med implementering av Lean i små og mellomstore bedrifter. Spesielt innenfor bransjer hvor prosjektgjennomføring står sentralt. De er opptatt av kundeverdi og gjennomføringsevne. Nettopp dette passer godt med våre tanker og verdier; vi er begge opptatt av handling og at «Noe skal skje». Sist, men ikke minst, hvorfor reise over bekken etter vann? Med et tilbud lokalt kan vi tilby kortreist kompetanse nær der folk jobber og bor. Da slipper man å bruke tid og penger på reise og overnatting» – sier Øyvind Lervåg – Senior Rådgiver i Triangel Business Solution AS.

Fra ord til handling! Lean kurs er satt opp i Ålesund.

Se påmelding, tid og sted her:

Gult Belte Sertifisering
Kurset gir deg grunnleggende kunnskap om Lean-tankesett og de mest vanlige verktøy og metoder som benyttes i Lean. Du lærer sentrale deler av «Lean språket» som er viktig i kommunikasjon med teamet eller virksomheten du jobber i. 
Les mer om kurset

Lean Construction inkl Gult Belte sertifisering
I tillegg til grunnleggende kunnskap om Lean-tankesett, metoder og språk, setter vi av en ekstra dag til Lean Construction / Project.  Gjennom simulering, teori og refleksjon, vil metodene som er utarbeidet gi deg nødvendig kompetanse om hvordan du kan gjennomføre prosjektene raskere, med færre feil, med høyere kvalitet, og dermed mer lønnsomme prosjekter.
Les mer om kurset

Ta kontakt med Øyvind Lervåg

Øyvind er senior bedriftsrådgiver og har sin styrke innen effektivisering av forretningsmessige og
operasjonelle prosesser i industri- og prosjektorienterte virksomheter.

Han jobber innenfor: Ledelses- og styringssystem, Virksomhetsforbedring, LEAN Six Sigma, Kvalitetsledelse og ISO-sertifisering.

oyvind.lervag@triangel.no
+47 92 49 55 50

Øyvind Lervåg
Del gjerne