Triangel hjelper din virksomhet i gang med det grønne skiftet.

«Bærekraftig utvikling er utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov»

Vi har styrket oss innenfor bærekraftstjenester og kan derfor stolt si at vi er en del av løsningen til det grønne skiftet der vår filosofi er å bidra til bærekraftig utvikling gjennom rådgiving til våre kunder. Vår grønne strategi er å forme fremtiden i grønn retning ved å bistå norske bedrifter i deres arbeid med implementering av bærekraft og klima i sine forretningsstrategier.

I Triangel har vi i tillegg til god kompetanse på bærekraftsfaget i tillegg også god kunnskap innenfor IT og programvareutvikling. Dette går hånd i hanske siden mye arbeid innenfor bærekraft går på nettopp å samle inn data. Data som skal verifiseres og brukes videre til rapportering. Dette sikrer en enkel dataflyt, i sanntid og også at data er sikker og riktig. Faktisk en utfordring mange bedrifter har spesielt i forhold til bærekraftsrapportering og ESG rating. For de som ikke kjenner begrepet så godt så står dette for Environment, Social og Governance (miljø, sosiale forhold- og virksomhetsstyring). Datafangst er derfor nøkkelordet for å kunne rapportere like bra på ESG som på finans. Når flere og flere banker og andre finansinstitusjoner legger vekt på ratingen et selskap har på ESG for grønne lån, eller annen finansiering så er dette så absolutt viktig.

Det bør derfor bli en ambisjon at kvaliteten, og prosessen og internkontrollen blir på nivå med finansiell informasjon. Her har vi et IT verktøy som kan ta inn denne datafangsten på en kvalitetsmessig og håndterbar måte som også forenkler hele arbeidet med bærekraftsrapporteringen. Verktøyet gir oversiktlige rapporter som kan brukes ved ESG rapportering, samt for intern bruk og til all ekstern kommunikasjon. Verktøyet er basert på GRI standarden, og også å sette arbeidet i system med strategiarbeid, situasjonsanalyse, m.m.

Grunner til å komme i gang med omstillingen

  • Lover og reguleringer krever det
  • Fremtidige generasjoner
  • Krav fra interessenter
  • Forsterket omdømme
  • Ta ansvaret
  • ESG rating
  • Kunder, investorer, ansatte, med fl. Interessenter krever det
  • Ved offentlig anbud
  • Bli en del av løsningen

Hvordan lykkes med bærekraft

Forankring i toppledelsen og styret og integrer gjennom hele selskapet med involvering av alle ansatte. Bygg kultur for bærekraft. Ledelsen bør gå frem som et godt eksempel.
Få en oversikt over status nå (gjerne med klimaregnskap/analyse, vesentlighetsanalyse, m.m.) og legg fremtidige planer for arbeidet. Definer hva innebærer bærekraft for selskapet og hva målsettinger skal settes.

Involver interessenter og definer en egen visjon, misjon og bærekraftsstrategi
Implementer arbeidet med målsettinger, visjon, misjon og strategi i selskapet. Husk involvering.


Rapporter fremdrift på mål og relevante kvantifiserbare KPIer. Kommuniser resultatet internt og eksternt. Husk også å ta med mål som ikke er oppnådd, og hvorfor det ble slik – vis åpenhet.

Triangel-FN-bærekraftsmål

Tjenester

Triangel kan tilby ulike tjenester innenfor bærekraftsarbeid. Vi er forhandler av et IT verktøy. Dette verktøyet er meget tidsbesparende for enhver bedrift som skal begynne å rapportere data innenfor bærekraft.

Veien til bærekraftig virksomhet

Gratis e-bok

Følg Triangel sin 5-trinns gjennomføringsmodell for å bli en bærekraftig virksomhet

Dette er noe vi i Triangel kan være med å bistå med, ta kontakt for en uforpliktende samtale eller presentasjon av hva vi kan bistå med 👍🏻

Velin er disiplinert og pålitelig rådgiver med faglig fordypning innen digital transformasjon, logistikk, Lean, ERP, innkjøp og markedsføring, prosjektledelse, drifts- og vedlikeholdsledelse, bærekraftig produksjon, utvikling og styring av verdikjeder.

velin@triangel.no
+47 957 49 126