Triangel Solutions blir en del av Visma

Triangel Solutions blir en del av Visma

Visma styrker satsingen på skybaserte løsninger for tids- og ressursstyring med oppkjøpet av Triangel Solutions AS.

Over 500 selskaper i en rekke bransjer i både offentlig og privat sektor forenkler og automatiserer arbeidshverdagen med skybaserte løsninger fra Triangel Solutions.

– Vi er veldig fornøyd med at Triangel Solutions nå blir en del av Visma. Deres innovative skyløsninger og enestående kompetanse innen tids- og ressursstyring er et viktig strategisk tilskudd for Visma og kompletterer det eksisterende tjenestetilbud på en utmerket måte. Selskapets visjon om automatisering og forenkling av arbeidsprosesser samsvarer godt med Vismas strategi og planer for fremtiden, sier Nils Vold, Division Director Visma Enterprise.

– Det at spisskompetansen i Triangel Solutions blir en del av et større og internasjonalt utviklingsmiljø i et kundeorientert teknologiselskap som Visma, er avgjørende for å sikre en fortsatt bærekraftig utvikling av våre innovative løsninger. Det at Visma allerede har god kjennskap til de kundesegmentene vi fokuserer på, er også avgjørende for å imøtekomme nye og eksisterende kunders behov og krav til framtidig utvikling og leveranse, sier Jan Eirik Grønset, daglig leder i Triangel Solutions AS.

I tillegg til utvikling av skybaserte løsninger for tids- og ressursstyring er deler av Triangel Solutions sin virksomhet knyttet til forretningsløsninger og rådgivningstjenester. Disse områdene er ikke inkludert som en del av oppkjøpet. Forretningsområdene videreføres av selskapet Triangel Business Solutions AS.

Om Triangel Solutions: 
Selskapet, et datterselskap av Triangel AS, ble etablert i 1999 og har siden oppstarten hatt suksess i markedet ved å tilby innovative skyløsninger for tids- og ressursstyring både for private og offentlige virksomheter. Triangel Solutions utvikler løsninger som automatiserer tidkrevende og komplekse arbeidsprosesser og har i dag over 500 kunder og 100.000 brukere i en rekke bransjer. Selskapet har 23 ansatte og har sitt hovedkontor i Molde.

For mer informasjon, vennligst kontakt: 
Nils Vold, Division Director, Visma Enterprise, +47 934 98 932
Jan Eirik Grønset, Daglig leder Triangel Solutions AS, +47 901 90 350

Del gjerne