Vi gratulerer Brødrene Hals med ISO-sertifisering innen 9001 – Kvalitet

Vi gratulerer Brødrene Hals med ISO-sertifisering innen 9001 – Kvalitet

Brødrene Hals AS har gjennom målbevisst satsning, blitt en av de ledende leverandørene i Norge for bygging av kraftlinjer, kabelanlegg, mastemontasje og elektrotekniske høyspenningsanlegg i Norge.  

 
  

Vi gratulerer Brødrene Hals med ISO-sertifisering innen 9001 – Kvalitet
Mastemontasje Vi har kompetanse på fundamentering og bygging av master for strøm, tele og mobil.

ISO-sertifiseringen er ett synlig bevis på at våre arbeidsmetodikker imøtekommer de krav våre kunder og andre interessenter stiller til oss. «Det ligger i vår DNA at vi stadig skal bli bedre, og gjennom arbeidet med å bli sertifisert har vi oppdaget enda flere muligheter til forbedring av vår bedrift.» – sier Henning Bjørgan – daglig leder i Br. Hals AS. 

 

 

«Samarbeidet med Triangel Business Solution AS ved Øyvind Lervåg, har vært givende, og gjennom verktøyet minLedelse har vi klart å sette i system våre eksisterende arbeidsmetodikker og dokumentasjon på en slik måte at vi nå tydeligere ser hva som kan gjøre oss enda mer effektive i fremtiden» – sier Magne Nordnes – KHMS-ansvarlig i Brødrene Hals AS.

 

Ta kontakt med Øyvind Lervåg

Øyvind er senior bedriftsrådgiver og har sin styrke innen effektivisering av forretningsmessige og operasjonelle prosesser i industri- og prosjektorienterte virksomheter.

Ledelses- og styringssystem, Virksomhetsforbedring / LEAN Six Sigma, Kvalitetsledelse og ISO-sertifisering.

oyvind.lervag@triangel.no
+47 92 49 55 50

 

Øyvind Lervåg

LEAN - Veien til kontinuerlig forbedring
gratis eBok

ebok LEAN kontinuerlig forbedringsarbeid Triangel

Trenger du å vite mer om LEAN?
I denne guiden ønsker vi å gi deg ett innblikk i hva du kan gjøre for å ta i bruk de viktigste prinsippene og metodene for kontinuerlig forbedring av din bedrift.

HVA ER LEAN?

Kontinuerlig forbedring av din virksomhet

Lean, eller kontinuerlig forbedring, handler i prinsippet om å gjøre arbeidsprosessene mer effektive. Dette får man til ved å fjerne sløsing, med det formål å redusere gjennomløpstiden, og dermed muligheten for å øke produktiviteten. Slik kan man frigi ressursene og konsentrere seg om det som skaper verdi for kunden. Dette øker effektiviteten i virksomheten, som til syvende og sist legger forholdene til rette for økt kundetilfredshet.

Metodikken går ut på at man tar i bruk forskjellige verktøy som hjelp til å finne områder for sløsing, for så å igangsette forbedringstiltak for å fjerne denne sløsingen. Disse tiltakene vil effektivisere måten vi arbeider på, og ved å involvere alle ansatte, øker man de ansattes mulighet til påvirkning, og dermed økt trivsel. Slik skaper man en kultur for kontinuerlig forbedring.

Vil du vite mer kan du laste ned eBoken «Veien til kontinuerlig forbedring»   

Del gjerne