DLH

Vi gratulerer DLH Service AS med sertifisering innen ISO 9001 – Kvalitet

DLH Service er en ledende bedrift innen rør-sveising og rørlegging spesielt rettet mot rustfrie og syrefaste materialer til næringsmiddelindustrien, primært i Møre og Romsdal.

DLH Service var i utgangen av 2020 ca 5 ansatte og omsette for ca 5mill NOK. 

DLH Service

Denne systematikken var den vi trengte – sier daglig leder Martin W. Opdahl.

Samarbeidet med Triangel Business Solutions AS ved Øyvind Lervåg, har vært både givende og verdifullt for vår bedrift.

Gjennom verktøyet minLedelse har vi klart å sette vår verdikjede med  tilhørende arbeidsmetodikk og dokumentasjon system på en slik måte at vi nå tydeligere ser hva som kan gjøre oss enda mer effektive i fremtiden – sier han.  

Ta kontakt med Øyvind Lervåg

Øyvind er senior bedriftsrådgiver og har sin styrke innen effektivisering av forretningsmessige og operasjonelle prosesser i industri- og prosjektorienterte virksomheter.

Ledelses- og styringssystem, Virksomhetsforbedring / LEAN Six Sigma, Kvalitetsledelse og ISO-sertifisering.

oyvind.lervag@triangel.no
+47 92 49 55 50

 

Øyvind Lervåg

Les mer om LEAN og ISO-sertifisering.

Kontinuerlig forbedring av din virksomhet

Lean, eller kontinuerlig forbedring, handler i prinsippet om å gjøre arbeidsprosessene mer effektive. Dette får man til ved å fjerne sløsing, med det formål å redusere gjennomløpstiden, og dermed muligheten for å øke produktiviteten. Slik kan man frigi ressursene og konsentrere seg om det som skaper verdi for kunden. Dette øker effektiviteten i virksomheten, som til syvende og sist legger forholdene til rette for økt kundetilfredshet.

Metodikken går ut på at man tar i bruk forskjellige verktøy som hjelp til å finne områder for sløsing, for så å igangsette forbedringstiltak for å fjerne denne sløsingen. Disse tiltakene vil effektivisere måten vi arbeider på, og ved å involvere alle ansatte, øker man de ansattes mulighet til påvirkning, og dermed økt trivsel. Slik skaper man en kultur for kontinuerlig forbedring.

Vil du vite mer kan du laste ned eBoken «Veien til kontinuerlig forbedring»   

Del gjerne