Grunnarbeid-Entreprenør-Triangel-ISO sertifiser

Vi gratulerer Grunnarbeid Entreprenør AS med sertifisering innen ISO 9001, 14001 og 45001.

Det er med stor glede vi kan fortelle at Grunnarbeid Entreprenør AS har fått sertifisert ledelsessystemet sitt etter tre ISO-standarder.

Grunnarbeid Entreprenør AS ble stiftet i februar 2012. Hovedkontor ligger i Peder Myhres veg 2 på Ranheim. Som total- og hovedentreprenør har de ofte ansvar for mange områder, og Grunnarbeid Entreprenør har som mål å levere en så komplett tjeneste som mulig. De kan levere alt fra vei, vann og avløp, betong, fjell- og grunnarbeider, bekk- og erosjonssikring, broer, kulverter, parkanlegg, bymøbler, støyskjermer, tørrmurer, til gravearbeider for både høy- og lavspent kabel, kommunikasjonskabler og gatelys. 

Grunnarbeid Entreprenør

Grunnarbeid Entreprenør bygger infrastruktur!

ISO-sertifisering

Med sertifisering i disse standardene kan vi dokumentere at vi har gode systemer for å ivareta kvaliteten på de tjenestene vi tilbyr, iverksetter målrettede handlinger for å redusere belastningen på det ytre miljøet, og at vi arbeider systematisk for et tryggere og bedre arbeidsmiljø.


Selv om det er gjort en stor innsats for å få dette på plass, er det det ikke mulig å lene seg tilbake. Det er en kontinuerlig prosess, med årlige revisjoner og resertifisering hvert tredje år.

Takk til styret og alle ansatte i bedriften som har bidratt, Triangel Business Solutions som har bistått med rådgivning, og til Verify AS som til slutt har stått for sertifiseringsprosessen.

Slik kommer din virksomhet i mål med ISO-sertifiseringer

Last ned vår gratis e-Bok som guider deg frem til ISO-sertifisering. 

Kontakte våre rådgivere – de bistår i arbeidet med å få på plass ISO-sertifiseringene 

ISO sertifisering

Kvalitetsledelse - Veien til ISO-sertifisering

ebok 10-trinns gjennomføringsmodell ISO-sertifisering Triangel

Følg Triangel sin 10-trinns gjennomføringsmodell for å kommer i mål med ISO-sertifisering for din virksomhet.

Ta kontakt med Geir Brigt Hoff

CEO og har betydelig ledererfaring og lang fartstid fra industrien.

Jobber med:

  • Ledelse- og styringssystem
  • Kvalitetsledelse
  • ISO-sertifiseringer
  • Strategi og forretningsprosesser
  • Salg og marked

Våre rådgivere er internasjonalt sertifiserte kvalitetsledere.

geir.brigt.hoff@triangel.no
+47 98 07 30 00

Geir Brigt Hoff Ta kontakt
Del gjerne