Hyperthermics-ISO-Sertifisert

Vi gratulerer Hyperthermics AS med sertifisering innen ISO 9001, 14001 og 45001.

Hypertermics™ utvikler og leverer kompakte bioteknologiske anlegg som omdanner organisk avfall til fornybar energi – som biogass og proteinmasse – betydelig raskere enn andre løsninger på markedet.

Hyperthemics AS er lokalisert i Ulsteinvik og per nå er vi ca 10 ansatte.  Vi har ambisiøse vekstplaner innenfor ett fremtidsrettet område. «Å gjennomføre en ISO-sertifisering nå som organisasjonen er relativ liten, sikret oss en effektiv gjennomføring. Nå er vi rigget for vekst, gjennom klart definerte prosesser som våre nye medarbeidere raskt vil kunne forholde seg til i tillegg til at våre kunders krav vil bli ivaretatt fra første leveranse.« – sier Erlend Haugsbø – daglig leder i Hyperthermics.

ISO sertifisering

«Vi er særdeles stolt over å ha fått anledning til å implementere ett styringssystem for en bedrift i sterk vekst. De har nå fått på plass ett fundament som vil ivareta deres kunders krav, en ytterligere forsterket fokus på bærekraftige løsninger, samt rammeverk for arbeidsmiljø for nåværende og fremtidige ansatte» 

– sier Øyvind Lervåg, Triangel Business Solutions

Bioaktiv forbehandlingsanlegg fra Hyperthermics

Godt samarbeid med Triangel og Kiwa Sertifisering – Uten ekstern hjelp fra Triangel v/ Øyvind Lervåg ville vi ikke hatt mulighet for å kunne gjennomføre dette. Kiwa Sertifisering stod for selve sertifiseringen.

Ta kontakt med Øyvind Lervåg

Øyvind er senior bedriftsrådgiver og har sin styrke innen effektivisering av forretningsmessige og operasjonelle prosesser i industri- og prosjektorienterte virksomheter.

Ledelses- og styringssystem, Virksomhetsforbedring / LEAN Six Sigma, Kvalitetsledelse og ISO-sertifisering.

oyvind.lervag@triangel.no
+47 92 49 55 50

 

Øyvind Lervåg

Les mer om ISO-sertifisering.

Kontinuerlig forbedring av din virksomhet

Lean, eller kontinuerlig forbedring, handler i prinsippet om å gjøre arbeidsprosessene mer effektive. Dette får man til ved å fjerne sløsing, med det formål å redusere gjennomløpstiden, og dermed muligheten for å øke produktiviteten. Slik kan man frigi ressursene og konsentrere seg om det som skaper verdi for kunden. Dette øker effektiviteten i virksomheten, som til syvende og sist legger forholdene til rette for økt kundetilfredshet.

Metodikken går ut på at man tar i bruk forskjellige verktøy som hjelp til å finne områder for sløsing, for så å igangsette forbedringstiltak for å fjerne denne sløsingen. Disse tiltakene vil effektivisere måten vi arbeider på, og ved å involvere alle ansatte, øker man de ansattes mulighet til påvirkning, og dermed økt trivsel. Slik skaper man en kultur for kontinuerlig forbedring.

Vil du vite mer kan du laste ned eBoken «Veien til kontinuerlig forbedring»   

Slik kommer din virksomhet i mål med ISO-sertifiseringer

Last ned vår gratis e-Bok som guider deg frem til ISO-sertifisering. 

Kontakte våre rådgivere – de bistår i arbeidet med å få på plass ISO-sertifiseringene 

ISO sertifisering

Kvalitetsledelse - Veien til ISO-sertifisering

ebok 10-trinns gjennomføringsmodell ISO-sertifisering Triangel

Følg Triangel sin 10-trinns gjennomføringsmodell for å kommer i mål med ISO-sertifisering for din virksomhet.

Del gjerne