Inveritech-ISO-Sertifisert-Triangel

Vi gratulerer Inveritech AS med sertifisering innen ISO 9001.

Inveritech AS utfører tjenester innen kvalitetsoppfølging av fabrikasjon og installasjon av subsea rørledninger på vegne av sluttkunder. Våre kunder er i hovedsak innen olje og gass-sektoren, og våre markeder er i utgangspunktet hele verden, men med hoveddvekt på Norge og Europa.

 

Selskapet har adresse i Midsund utenfor Molde, og er ett relativt nytt selskap etablert i 2021, men deres medarbeidere har lang erfaring og formell kompetanse innenfor flere typer tjenester:

Sertifisert personell

 • Sveiseingeniør og Sveisekoordinatorer
  IWE, IWT,IWS
 • NDT Nivå 3
 • Sveiseinspektør NS-477 / IWI
 • Frosio Nivå 3

Spesialkompetanse innenfor:

 • Ulike pipeline coating systemer
 • Automatisert ultralyd inspeksjon
 • PE-lining av rør
 • Pipe-in-pipe systemer
 • CRA (13Cr, Clad, Lined, Glued)
 • EHTF, DEH systemer 
ISO 9001 - Inveritech - Triangel

“Våre kunder stiller store krav til dokumentert kompetanse, og en ISO-sertifisering var viktig å få på plass for oss. Vi valgte å inngå samarbeid med Triangel Business Solutions AS og Øyvind Lervåg, og det er vi glad for. Han ledet oss igjennom prosessen, sikret fremdrift i arbeidet slik vi fikk på plass det som kreves på en effektiv måte. Resultatet er også at vi nå er rigget for videre vekst som sikrer vår kunders krav til kvalitet for fremtiden».

– sier Robin Sørlie – daglig leder i Inveritech AS

 

«Inveritech har vist stort engasjement både fra styre og ledelse, og det har ført til gode og robuste prosesser som alle i organisasjonen har fått eierskap til. Dette sikrer god og effektiv gjennomføring av de ulike oppdragene, og ikke minst leveringer som imøtekommer kundenes krav. Vi ønsker Inveritech lykke til videre» sier Øyvind Lervåg – senior bedriftsrådgiver i Triangel Business Solutions AS  

Ta kontakt med Øyvind Lervåg

Øyvind er senior bedriftsrådgiver og har sin styrke innen effektivisering av forretningsmessige og operasjonelle prosesser i industri- og prosjektorienterte virksomheter.

Ledelses- og styringssystem, Virksomhetsforbedring / LEAN Six Sigma, Kvalitetsledelse og ISO-sertifisering.

oyvind.lervag@triangel.no
+47 92 49 55 50

 

Øyvind Lervåg

Les mer om ISO-sertifisering.

Kontinuerlig forbedring av din virksomhet

Lean, eller kontinuerlig forbedring, handler i prinsippet om å gjøre arbeidsprosessene mer effektive. Dette får man til ved å fjerne sløsing, med det formål å redusere gjennomløpstiden, og dermed muligheten for å øke produktiviteten. Slik kan man frigi ressursene og konsentrere seg om det som skaper verdi for kunden. Dette øker effektiviteten i virksomheten, som til syvende og sist legger forholdene til rette for økt kundetilfredshet.

Metodikken går ut på at man tar i bruk forskjellige verktøy som hjelp til å finne områder for sløsing, for så å igangsette forbedringstiltak for å fjerne denne sløsingen. Disse tiltakene vil effektivisere måten vi arbeider på, og ved å involvere alle ansatte, øker man de ansattes mulighet til påvirkning, og dermed økt trivsel. Slik skaper man en kultur for kontinuerlig forbedring.

Vil du vite mer kan du laste ned eBoken «Veien til kontinuerlig forbedring»   

Slik kommer din virksomhet i mål med ISO-sertifiseringer

Last ned vår gratis e-Bok som guider deg frem til ISO-sertifisering. 

Kontakte våre rådgivere – de bistår i arbeidet med å få på plass ISO-sertifiseringene 

ISO sertifisering

Kvalitetsledelse - Veien til ISO-sertifisering

ebok 10-trinns gjennomføringsmodell ISO-sertifisering Triangel

Følg Triangel sin 10-trinns gjennomføringsmodell for å kommer i mål med ISO-sertifisering for din virksomhet.

Del gjerne