West Mekan

Vi gratulerer West Mekan Produksjon AS med sertifisering innen ISO 9001, 14001 og 45001.

West Mekan Produksjon AS, lokalisert i Nordfjordeid, har vært en respektert utstyrsleverandør til den internasjonale maritime industrien i mer enn 50 år.

Selskapet består av en divisjon for propellsystem og en divisjon for passasjerstoler, begge med markedsledende teknologi innen design, sikkerhet og kvalitet. West Mekan Produksjon AS har ca 30 ansatte og omsetter for ca 70 milloner. Gjennom en målrettet satsing på personell, produktutvikling og maskininvesteringer er de nå en solid og anerkjent leverandør av kvalitetsprodukter til både private og profesjonelle brukere. 

For å imøtekomme kunder og øvrige interessenters forventninger til kvalitet, bærekraft og arbeidsmiljø, besluttet West Mekan å gjennomføre en ISO sertifisering innen ISO 9001, 14001 og 45001.

ISO sertifisering

«Dette var ett viktig strategisk valg for vår bedrift – som sikrer tilgang til eksisterende og nye markeder. Ikke minst støtter det opp om at vi skal være en attraktiv arbeidstaker, med fokus på bærekraft» – sier Konrad Skibenes – Daglig leder i West Mekan Produksjon  AS. 

God samhandling med Triangel og Kiwa Sertifisering – Triangel v/ Øyvind Lervåg sørget for at sertifiseringen ble gjennomført i henhold planlagt tids og kostnadsramme mens Kiwa Sertifisering stod for selve sertifiseringen.

Ta kontakt med Øyvind Lervåg

Øyvind er senior bedriftsrådgiver og har sin styrke innen effektivisering av forretningsmessige og operasjonelle prosesser i industri- og prosjektorienterte virksomheter.

Ledelses- og styringssystem, Virksomhetsforbedring / LEAN Six Sigma, Kvalitetsledelse og ISO-sertifisering.

oyvind.lervag@triangel.no
+47 92 49 55 50

 

Øyvind Lervåg

Les mer om ISO-sertifisering.

Kontinuerlig forbedring av din virksomhet

Lean, eller kontinuerlig forbedring, handler i prinsippet om å gjøre arbeidsprosessene mer effektive. Dette får man til ved å fjerne sløsing, med det formål å redusere gjennomløpstiden, og dermed muligheten for å øke produktiviteten. Slik kan man frigi ressursene og konsentrere seg om det som skaper verdi for kunden. Dette øker effektiviteten i virksomheten, som til syvende og sist legger forholdene til rette for økt kundetilfredshet.

Metodikken går ut på at man tar i bruk forskjellige verktøy som hjelp til å finne områder for sløsing, for så å igangsette forbedringstiltak for å fjerne denne sløsingen. Disse tiltakene vil effektivisere måten vi arbeider på, og ved å involvere alle ansatte, øker man de ansattes mulighet til påvirkning, og dermed økt trivsel. Slik skaper man en kultur for kontinuerlig forbedring.

Vil du vite mer kan du laste ned eBoken «Veien til kontinuerlig forbedring»   

Del gjerne