Rådgiving

Våre rådgivere bistår deg med digitalisering og forenkling av arbeidsprosesser

Digitalisering

Er din virksomhet klar til å møte morgendagens arbeidstakere og økte krav til digitalisering?

Aldri har tempoet i omstilling vært større enn nå, og takten bare øker år for år. Alle virksomheter må gjennom en digital omstilling for å være konkurransedyktige i fremtiden. 

Vil du vite mer? 

Digitalisering

Virksomhetsutvikling

Effektivisering av forretnings- og arbeidsprosesser lønner seg

For å levere gode IT-løsninger er det viktig at vi forstår virksomhetens behov og verdikjede. Våre rådgivere tar utgangspunkt i forretningsstrategien og hjelper din virksomhet med å ta kloke veivalg og velge de riktige digitale løsningene som gir bedre konkurransekraft og økt lønnsomhet.

Vil du vite mer? 

Kvalitetssystem - ISO

Vi bistår dere med ISO sertifisering og valg av kvalitetssystem

Ledelse- og kvalitetssystem
Vi bidrar med rådgiving som hjelper den enkelte virksomhet til å definere og realisere sitt behov for kvalitetsstyringssystem, med fokus på kundetilfredshet og effektiv drift.

ISO-sertifisering
Vi har rådgivere som er internasjonalt sertifiserte kvalitetsledere som kan hjelpe din bedrift til ulike ISO-sertifiseringer.

Vil du vite mer kan du laste ned eboken «Veien til ISO-sertifisering, Triangels 10-trinns gjennomføringsmodell».

Går hit for eBok.

Kvalitetsystem-ISO

Lederrekruttering

Vi hjelper deg med å finne riktig leder for din virksomhet

Våre rådgivere har kompetanse og lang erfaring i å finne den riktige lederen. Kompetanse, innstilling og holdning til jobben som skal gjøres er avgjørende for å lykkes. Vi kan ta hånd om hele prosessen eller gi bistand på de punktene i prosessen du ønsker hjelp. 

Vil du vite mer?  

Triangel rådgiving

LEAN

Kontinuerlig forbedring av din virksomhet

Lean, eller kontinuerlig forbedring, handler i prinsippet om å gjøre prosesser rimeligere, raskere og betre. Dette kan man få til ved å fjerne sløsing, slik at man i større grad får konsentrere seg om det som skaper verdi for kunden. Dette øker kundetilfredsheten.

Metodikken går ut på at man tar i bruk forskjellige verktøy som hjelp til å finne og definere gode forbedringstiltak. Disse tiltakene vil effektivisere måten vi arbeider på, og ved å involvere alle ansatte, øker man muligheten til påvirkning og trivsel på arbeidsplassen. Dermed kan man skape en kultur for kontinuerlig forbedring.

Vil du vite mer kan du laste ned eBoken «Veien til kontinuerlig forbedring»   

Gratis eBok om LEAN - Veien til kontinuerlig forbedring

ebok LEAN kontinuerlig forbedringsarbeid Triangel

I denne guiden ønsker vi å gi deg ett innblikk i hva du kan gjøre for å ta i bruk de viktigste prinsippene og metodene for kontinuerlig forbedring av din bedrift.

Midlertidig ledelse / Management for hire

Interimleder

Interimledelse, også kalt management for hire eller midlertidig ledelse gir tilgang på lederkompetanse i en gitt periode.

Du får leid inn en erfaren leder i en endringsprosess, krise eller prosjekt, der det er vanskelig å ansette riktig person på kort tid.

  • Står som dagelig leder i Brønnøysundsregisteret
  • Forholder seg til oppdrag fra styret
  • Betraktes som ansatt
  • Leies en periode - ingen binding
  • En måneds oppsigelse
  • Oppdraget kan gå over i fast ansettelse
Lei interimleder management for hire Triangel

Våre rådgivere bistår deg i prosessen

Ta kontakt med Geir Brigt Hoff

Geir er CEO og jobber med ledelsessystemer og ISO-sertifiseringer. Han har betydelig ledererfaring og lang fartstid fra industrien.

geir.brigt.hoff@triangel.no
+47 98 07 30 00

Geir Brigt Hoff Ta kontakt
Ta kontakt med Frode Berg

Frode er forretningsutvikler/senior rådgiver med styrke innen effektivisering og digitalisering av forretningsprosesser for industri- og prosjektorientert virksomheter.

Han jobber innenfor: Strategi- og forretningsutvikling, lederrekruttering, ledelses- og styringssystem og  kvalitetsledelse – ledelsessystem for kvalitet.

frode.berg@triangel.no
+47 90 63 24 53

Frode Berg
Ta kontakt med Øyvind Lervåg

Øyvind er senior bedriftsrådgiver og har sin styrke innen effektivisering av forretningsmessige og
operasjonelle prosesser i industri- og prosjektorienterte virksomheter.

Han jobber innenfor: Ledelses- og styringssystem , Virksomhetsforbedring / LEAN Six Sigma, Kvalitetsledelse og ISO-sertifisering.

oyvind.lervag@triangel.no
+47 92 49 55 50

Øyvind Lervåg
Ta kontakt med Jon Daniel Nesje

Jon Daniel er senior bedriftsrådgiver og jobber med forretningsutvikling og endringsledelse, med spesialfelt innen restrukturerings- og eierprosesser.

+47 41 53 71 10

Jon Daniel Nesje