Ledende innen virksomhetsutvikling - og digitalisering​

WiseFish

Sjømatløsning i Microsoft Dynamics 365 Business Central / Navision for hele verdikjeden: fangst/oppdrett, kjøp/mottak, lager/logistikk, produksjon og salg/trading av sjømatprodukter.

Forretningsløsninger

Forretningsløsninger med ERP-systemene Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics 365 Business Central og Power BI.

minLedelse

Virksomhetsstyringssystem: styringsinformasjon, KPIer, prosjekthotell, kvalitets- og avvikssystem, risikostyring, dokumentsenter og intranett, rollestyrt tilgang. 

Rådgivning

Innen digitalisering, virksomhetsutvikling, kvalitetssystemer,  lederrekruttering og interimledelse.

Lean

Kontinuerlig forbedring med Lean.
Gult Belte Sertifisering, Grønt Belte Sertifisering, Lean Construction, Prosjektering, Lean Ledelse.

ISO-sertifisering

10-trinns gjennomføringsmodell.

Med god beslutningsstøtte i sanntid, forenklet kommunikasjon og effektiv styring av hele verdikjeden legger du grunnlaget for vekst i din virksomhet. Våre rådgivere bistår i strategiske valg og implementering av bærekraftige forretningsløsninger og ledelsessystem.
Geir Brigt Hoff
CEO

Aktuelt