Digitale styringssystem
- for de som ønsker vekst

Med god beslutningsstøtte i sanntid, forenklet kommunikasjon og effektiv styring av hele verdikjeden legger du grunnlaget for vekst i din virksomhet. Våre rådgivere bistår i strategiske valg og implementering av bærekraftige forretningsløsninger og ledelsessystem.

Forretningsløsninger

Med ERP-systemene Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics 365 Business Central og Power BI.

Virksomhetsstyringssystem

Styringsinformasjon, KPIer, Prosjekthotell, Kvalitets- og avvikssystem, Risikostyring, Dokumentsenter og intranett, rollestyrt tilgang. 

Rådgivning

Innen digitalisering, virksomhetsutvikling, kvalitetssystemer/ISO, lederrekruttering og interimledelse.

Aktuelt

LEAN-kurs Ålesund Triangel

LEAN-kurs i Ålesund

Delta på LEAN-kurs i november. Velg mellom Gult Belte og Lean Construction. Meld deg på i dag!

TT-Teknikk med trippel ISO-sertifisering

Våre kunder og samarbeidspartnere skal være trygge på at våre leveranser ivaretar alle kvalitets- og miljøkrav.
Gratulerer med Gult belte sertifisering Lean Triangel Lean Team Norge

Sjekk ut virksomheter som snudde underskudd til overskudd

-og reduserte skader, sykefravær og byggefeil ved å sette i gang forbedringsprosesser med Lean.