Digitale styringssystem
- for de som ønsker vekst

Med god beslutningsstøtte i sanntid, forenklet kommunikasjon og effektiv styring av hele verdikjeden legger du grunnlaget for vekst i din virksomhet. Våre rådgivere bistår i strategiske valg og implementering av bærekraftige forretningsløsninger og ledelsessystem.

Forretningsløsninger

Med ERP-systemene Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics 365 Business Central og Power BI.

Virksomhetsstyringssystem

Styringsinformasjon, KPIer, Prosjekthotell, Kvalitets- og avvikssystem, Risikostyring, Dokumentsenter og intranett, rollestyrt tilgang. 

Rådgivning

Innen digitalisering, virksomhetsutvikling, kvalitetssystemer/ISO, lederrekruttering og interimledelse.

Aktuelt

Forhandler ERP løsninger Triangel

Hvordan forhandle en ny ERP-løsning?

4 konkrete råd slik at du unngår de mest vanlige problemene - med potensielt høye omkostninger - når du velger et nytt ERP-programvaresystem til å styre virksomheten.
Dalen Industriservice velger interimleder fra Triangel

Dalen Industriservice – lykkes med omstilling til nye markeder

Vi gratulerer med vellykket satsing mot nye og gamle kunder.
Interimleder Jon Daniel Nesje Triangel

Lei en interimleder

Med Jon Daniel Nesje i teamet kan Triangel leie ut interimleder til din virksomhet. Når en leder slutter, eller virksomheten skal fusjonere, omorganisere, har et eierskifte eller er i en nedbemanningsprosess, kan dere trenge annen kompetanse enn det dere har fra før.