Digitale styringssystem
- for de som ønsker vekst

Med god beslutningsstøtte i sanntid, forenklet kommunikasjon og effektiv styring av hele verdikjeden legger du grunnlaget for vekst i din virksomhet. Våre rådgivere bistår i strategiske valg og implementering av bærekraftige forretningsløsninger og ledelsessystem.

Forretningsløsninger

Med ERP-systemene Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics 365 Business Central og Power BI.

Virksomhetsstyringssystem

Styringsinformasjon, KPIer, Prosjekthotell, Kvalitets- og avvikssystem, Risikostyring, Dokumentsenter og intranett, rollestyrt tilgang. 

Rådgivning

Innen digitalisering, virksomhetsutvikling, kvalitetssystemer/ISO, lederrekruttering og interimledelse.

Aktuelt

Thomas Fossum Lean Triangel

Triangel styrker sin kompetanse innen Helse og Omsorgssektoren

Ved ansettelsen av Thomas Fossum har Triangel tilegnet seg en ressurs med bred og lang ledererfaring innen Helse og Omsorgssektoren.
LEAN-kurs Ålesund Triangel

LEAN-kurs i Ålesund

Delta på LEAN-kurs i november. Velg mellom Gult Belte og Lean Construction. Meld deg på i dag!

TT-Teknikk med trippel ISO-sertifisering

Våre kunder og samarbeidspartnere skal være trygge på at våre leveranser ivaretar alle kvalitets- og miljøkrav.