Ledende innen virksomhetsutvikling
- og digitalisering

Med god beslutningsstøtte i sanntid, forenklet kommunikasjon og effektiv styring av hele verdikjeden legger du grunnlaget for vekst i din virksomhet. Våre rådgivere bistår i strategiske valg og implementering av bærekraftige forretningsløsninger og ledelsessystem.

Forretningsløsninger

Med ERP-systemene Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics 365 Business Central og Power BI.

Virksomhetsstyringssystem

Styringsinformasjon, KPIer, Prosjekthotell, Kvalitets- og avvikssystem, Risikostyring, Dokumentsenter og intranett, rollestyrt tilgang. 

Rådgivning

Innen digitalisering, virksomhetsutvikling, kvalitetssystemer, ISO sertifisering, Lean, lederrekruttering og interimledelse.

Aktuelt

System Electro Triangel Lean

Ønsker å bedre lønnsomheten med Lean – System Electro bygger kompetanse

-Målet vårt er å få en felles forståelse for hvilke tiltak vi må iverksette for å bli mer effektive. Slik vil vi oppnå bedre lønnsomhet, sier Roger Sylte, daglig leder hos System-Electro AS i Ålesund.
Lean Construction EL24 Ensiko Triangel Lean Team Norge

EL 24 Ensiko vil bli bedre – går kurs i Lean Construction

-Både ledelse og ansatte ønsker å bli bedre på leveringspresisjon og kvalitet. Nå tar vi i bruk Lean metodikk for å kunne gi våre kunder et bedre produkt, sier Hans Oscar Molvær, daglig leder hos EL 24 Ensiko AS.
LEAN-kurs Ålesund Triangel

Lean-kurs Ålesund – våren 2020

Velg å delta på åpne eller bedriftsinterne kurs.