Ledende innen virksomhetsutvikling - og digitalisering​

WiseFish

Sjømatløsning i Microsoft Dynamics 365 Business Central / Navision for hele verdikjeden: fangst/oppdrett, kjøp/mottak, lager/logistikk, produksjon og salg/trading av sjømatprodukter.

Forretningsløsninger

Forretningsløsninger med ERP-systemene Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics 365 Business Central og Power BI.

minLedelse

Virksomhetsstyringssystem: styringsinformasjon, KPIer, prosjekthotell, kvalitets- og avvikssystem, risikostyring, dokumentsenter og intranett, rollestyrt tilgang. 

Rådgivning

Innen digitalisering, virksomhetsutvikling, kvalitetssystemer,  lederrekruttering og interimledelse.

Lean

Kontinuerlig forbedring med Lean.
Gult Belte Sertifisering, Grønt Belte Sertifisering, Lean Construction, Prosjektering, Lean Ledelse.

ISO-sertifisering

10-trinns gjennomføringsmodell.

Med god beslutningsstøtte i sanntid, forenklet kommunikasjon og effektiv styring av hele verdikjeden legger du grunnlaget for vekst i din virksomhet. Våre rådgivere bistår i strategiske valg og implementering av bærekraftige forretningsløsninger og ledelsessystem.
Geir Brigt Hoff
CEO

Aktuelt

Triangel søker salgssjef

Triangel søker innovativ salgssjef

Triangel er et innovativt digitalt selskap i vekst. Har du erfaring med løsningssalg innen IT og digitalisering kan dette være en unik mulighet for deg. Du vil sammen med nye og eksisterende kunder utnytte nye muligheter gjennom virksomhetsutvikling og digitalisering.

Les mer »