Digitale styringssystem
- for de som ønsker vekst

Med god beslutningsstøtte i sanntid, forenklet kommunikasjon og effektiv styring av hele verdikjeden legger du grunnlaget for vekst i din virksomhet. Våre rådgivere bistår i strategiske valg og implementering av bærekraftige forretningsløsninger og ledelsessystem.

Forretningsløsninger

Med ERP-systemene Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics 365 Business Central og Power BI.

Ledelsessystem

Kvalitetsbibliotek, avvikssystem, KPI styringsdata med varsling, prosjektrom med delte dokument, gir kvalitet som leder til ISO-sertifisering.

Rådgivning

Innen digitalisering, virksomhetsutvikling, kvalitetssystemer/ISO og lederrekruttering.

Aktuelt

Øyvind Lervåg LEAN Triangel

Triangel styrker kompetansen innen LEAN gjennom ansettelse av Øyvind Lervåg

-Kontinuerlig forbedring er avgjørende for å lykkes i et stadig mer konkurranseutsatt og krevende marked. Gode og effektive prosesser, og ytterligere forbedring av disse, skaper lønnsomhet og trygghet mellom kunde og leverandør.
ISO-sertifisering sjekkliste fra Triangel Business Solutions

Sjekk om din bedrift er klar for ISO-sertifisering

Er du leder og kjenner deg igjen i følgende punkter?
Ole Tom Holen

TRIANGEL BUSINESS SOLUTIONS – styrker kompetansen innen digital transformasjon!

Triangel utvider leveransekraften gjennom ansettelse av Ole Tom Holen.