Ledende innen virksomhets-utvikling
- og digitalisering

Med god beslutningsstøtte i sanntid, forenklet kommunikasjon og effektiv styring av hele verdikjeden legger du grunnlaget for vekst i din virksomhet. Våre rådgivere bistår i strategiske valg og implementering av bærekraftige forretningsløsninger og ledelsessystem.

Forretningsløsninger

Med ERP-systemene Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics 365 Business Central og Power BI.

Virksomhetsstyringssystem

minLedelse: styringsinformasjon, KPIer, prosjekthotell, kvalitets- og avvikssystem, risikostyring, dokumentsenter og intranett, rollestyrt tilgang. 

Rådgivning

Innen digitalisering, virksomhetsutvikling, kvalitetssystemer, ISO sertifisering, Lean, lederrekruttering og interimledelse.

Aktuelt

John Gjerde ISOsertifisering 9001 14001 45001 Triangel

ISO-sertifisering innen miljø og kvalitetsledelse åpner nye markeder for John Gjerde AS

-Vi ønsket å komme inn i nye marked, forenkle tilbudsprosessen og dermed få økt lønnsomhet. Dermed gikk vi for gjennomføringen av ISO-sertifisering innen 9001, 14001 og 45001, sier Øyvind Ask, teknisk sjef hos John Gjerde AS.
Midlertidig ansatt Triangel Frode Berg

Midlertidig ansatt – fordel i en overgangsfase

Er virksomheten i en vekstfase eller ønsker å vokse? Eller fikk du et plutselig behov for å dekke inn en ressursmangel på bakgrunn av sykmelding, permisjon ol. Eller kanskje dere er i en rekrutteringsfase?
Lei en markedssjef Triangel grafia

Vi leier markedssjef i 20 % stilling fra Grafia

-For å nå potensielle kunder i en hektisk hverdag og med krav til personvern (GDPR) trengte vi å få tilført kompetanse på digital markedsføring for økt synlighet, sier Geir Brigt Hoff, CEO hos Triangel Business Solutions AS.