Digitale styringssystem
- for de som ønsker vekst

Med god beslutningsstøtte i sanntid, forenklet kommunikasjon og effektiv styring av hele verdikjeden legger du grunnlaget for vekst i din virksomhet. Våre rådgivere bistår i strategiske valg og implementering av bærekraftige forretningsløsninger og ledelsessystem.

Forretningsløsninger

Med ERP-systemene Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics 365 Business Central og Power BI.

Ledelsessystem

Kvalitetsbibliotek, avvikssystem, KPI styringsdata med varsling, prosjektrom med delte dokument, gir kvalitet som leder til ISO-sertifisering.

Rådgivning

Innen digitalisering, virksomhetsutvikling, kvalitetssystemer/ISO og lederrekruttering.

Aktuelt

Avvikssystem mobilapp Triangel

Dropper du å registrere avvik? Det kan bli dyrt!

Synes dine ansatte at det er vanskelig å registrere avvik, hendelser eller å komme med forbedringer? Mener de at dette er bortkastet tid siden de ikke får respons? Hvordan få
SharePoint utvikler Triangel

Triangel søker SharePoint utvikler

Vi tilbyr en innovativ stilling som SharePoint-utvikler for virksomhetsstyringssystemet minLedelse.
Avviksapp

Avviksapp for entreprenører

Triangel sin avviksapp registrerer avvik og forbedringsområder ved hjelp av bilde/film/tekst og/eller tale.