Digitale styringssystem
- for de som ønsker vekst

Med god beslutningsstøtte i sanntid, forenklet kommunikasjon og effektiv styring av hele verdikjeden legger du grunnlaget for vekst i din virksomhet. Våre rådgivere bistår i strategiske valg og implementering av bærekraftige forretningsløsninger og ledelsessystem.

Forretningsløsninger

Med ERP-systemene Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics 365 Business Central og Power BI.

Virksomhetsstyringssystem

Styringsinformasjon, KPIer, Prosjekthotell, Kvalitets- og avvikssystem, Risikostyring, Dokumentsenter og intranett, rollestyrt tilgang. 

Rådgivning

Innen digitalisering, virksomhetsutvikling, kvalitetssystemer/ISO, lederrekruttering og interimledelse.

Aktuelt

Sommerbrev 2019 Triangel

God sommer fra Triangel

Vi takker våre samarbeidspartnere for en spennende vår! Nå ønsker vi dere en fin sommer sammen med familien. Virksomheten tar nødvendigvis ikke ferie, så trenger dere hjelp med forretningsløsninger, styringssystem, midlertidig ledelse eller andre viktige valg kan du kontakte oss!
AquaNor Triangel Forretningsløsninge

Møt oss på Aqua Nor

Vi hjelper deg med å realisere dine gevinster ved hjelp av sømløs virksomhetsstyring. Velkommen til Aqua Nor 20.-23. august.
Forhandler ERP løsninger Triangel

Hvordan forhandle en ny ERP-løsning?

4 konkrete råd slik at du unngår de mest vanlige problemene - med potensielt høye omkostninger - når du velger et nytt ERP-programvaresystem til å styre virksomheten.